Kinderboerderij De Bijlmerweide heeft de ANBI-status, dit biedt u fiscale voordelen!
Geen notariële akte nodig bij periodieke gift!

De Belastingdienst heeft Kinderboerderij De Bijlmerweide aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
Dit geeft fiscale voordelen op het gebied van
-    schenking
-    successie
-    aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)
Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.
De kinderboerderij staat geregistreerd onder de officiële naam: Stichting De Bijlmerweide.

Wat zijn de fiscale voordelen?
- Een ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
- periodieke gift: voor een periodieke gift geldt, in tegenstelling tot een andere gift, geen drempel die de aftrek, vaak substantieel, vermindert. Vanaf 2014 is voor een periodieke gift geen notariële akte meer nodig; een eenvoudige onderhandse akte is voldoende. Maak gebruik van het model van de Belastingdienst of vraag de charitatieve instelling (ANBI) naar een standaardovereenkomst.

Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl