Brede school activiteiten

De kinderboerderij biedt in het najaar van 2013 brede schoolactiviteiten aan de scholen Samenspel en Wereldwijs uit Geerdinkhof.
De kinderboerderij is hiermee gestart in het najaar van 2008. Drie middagen per week kwamen de tien tot twaalf kinderen een uurtje naar de kinderboerderij om iets te leren over de natuur en het milieu.
Per jaar wisselt de inschrijving uit de wijken om de kinderboerderij heen. Zo waren er leerlingen uit Kantershof van Samenspel en Bijlmerdrie en de Cornelis Jetses- en de Jan Woudsmaschool uit Driemond.
De nadruk ligt op leren door dingen te ondernemen, ten slotte hebben de kinderen al de hele dag in hun schoolbankje gezeten.
Veel van deze leerlingen hebben zich dit jaar opnieuw ingeschreven voor de activiteiten. In de winter hebben we bijvoorbeeld vetbollen gemaakt en pinda’s geregen en deze vastgemaakt op een door henzelf gevlochten wilgentenenkrans.
In het voorjaar worden de jonge dieren in de spotlights gezet en doen ze het vlinderproject. Daarnaast worden er ook dierverblijven schoongemaakt, ezels en koeien gepoetst en dieren geknuffeld.