Dierenspeurtocht

De speurtocht leid je langs de dieren op de boerderij. Je moet goed naar de dieren kijken om de vragen te kunnen beantwoorden.
De speurtocht is in 3 leeftijdcategorieën.
Voor groep 3 en 4 is er een begeleider op zes kinderen nodig om de les goed te laten verlopen.

Doelgroep: BO groep 3 t/m 8
Kosten         : € 2,00 per leerling met een minimum van € 35,00 per les    
Tijdstip           : di t/m vrij
                        10.00 tot 11.30 uur of 13.15 tot 14.45 uur

U kunt de kosten op de dag van uw komst contant afrekenen.
Indien u liever een factuur ontvangt dan vernemen we dit graag vooraf. Hiervoor worden € 7,50 administratie- kosten in rekening gebracht per school per kwartaal (bij gelijktijdige aanmelding).

Het is niet toegestaan om eigen consumpties op de kinderboerderij te nuttigen.
De kinderboerderij heeft een kantine waar o.a. dranken en ijs worden verkocht. Indien jullie hiervan gebruik willen maken dan vernemen we dat graag van te voren.
Als jullie zelf consumpties willen meenemen, kunnen die worden genuttigd in ons buitenklaslokaal op het bospad (buiten de kinderboerderij).