De kinderen gaan (evt. verkleed als kabouters) met een aantal verschillende werkvormen, de kinderboerderij verkennen en onderzoeken. De opzet van deze leskist is om op speelse wijze de zintuiglijke waarneming van de kinderen te activeren.  De opdrachten zijn geschreven vanuit de beleving van de kabouter. De opdrachten zijn gekoppeld aan het seizoen.
Per groepje van vijf kinderen is een begeleider van school nodig.
Bij aanmelding graag aangeven of u het thema herfst of voorjaar wilt gaan doen.

Doelgroep        : BO groep 1 t/m 3
Kosten             : € 2,00 per leerling met een minimum van € 35,00 per les.   
Extra kosten    : € 2,50 voor het lenen van de mutsen.
Tijdstip           : di t/m vrij
                        10.00 tot 11.30 uur of 13.15 tot 14.45 uur

U kunt de kosten op de dag van uw komst contant afrekenen.
Indien u liever een factuur ontvangt dan vernemen we dit graag vooraf. Hiervoor worden € 7,50 administratie- kosten in rekening gebracht per school per kwartaal (bij gelijktijdige aanmelding).

Het is niet toegestaan om eigen consumpties op de kinderboerderij te nuttigen.
De kinderboerderij heeft een kantine waar o.a. dranken en ijs worden verkocht. Indien jullie hiervan gebruik willen maken dan vernemen we dat graag van te voren.
Als jullie zelf consumpties willen meenemen, kunnen die worden genuttigd in ons buitenklaslokaal op het bospad (buiten de kinderboerderij).

Doe-het-zelf-leskist:

"Kabouterontdekkingstocht op de kinderboerderij"