Samenwerkingsovereenkomst tussen AERES MBOAlmere en Kinderboerderij Bijlmerweide

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn het AERES MBO Almere (voorheen Groenhorst) en Kinderboerderij Bijlmerweide een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd, dat ze intensief gaan samenwerken. De samenwerking bestaat onder andere uit het verzorgen van een deel van de praktijklessen dierverzorging op het terrein van Kinderboerderij Bijlmerweide

Tijdens de lessen worden dieren, verblijven en omgeving verzorgd door de MBO studenten dierverzorging van AERES MBO. Daarnaast worden gezamenlijke projecten opgestart en gastdocentschappen gerealiseerd. Ook biedt de kinderboerderij stage- en afstudeerplaatsen aan.

De kinderboerderij en het AERES MBO Almere willen samen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en groei van de sector dierverzorging. Daarnaast bestaat het plan om goede onderwijs-, scholings-, en arbeidsplaatsen in de toekomst te stimuleren. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke en arbeidsmarktperspectieven van studeren en werken voor en in de sector dierhouderij. Uiteraard komt in de samenwerking en het lesprogramma van de studenten het maatschappelijk belang van de kinderboerderij aan bod.

Klik hier voor meer informatie over AERES MBO Almere