De cliënten, ook wel hulpboeren genoemd, verzorgen onder begeleiding van een werkbegeleider en stagiaires de dieren en het groen op de boerderij. Daarnaast helpen zij ook mee met onderhoud, educatie en kantinewerk.

Elke doordeweekse dag, maar soms ook in het weekend, wordt er van negen tot vier gewerkt. De meeste hulpboeren komen zelfstandig naar de boerderij. Eerst wordt de werkkleding aangetrokken en daarna kijkt iedereen op het ‘picto-bord’ wat hij of zij kan doen.

Sinds augustus 2003 heeft kinderboerderij de Bijlmerweide ook de functie 'zorgboerderij'en biedt daarbij een groep van ongeveer 10 cliënten een zinvolle dagbesteding aan.
De kinderboerderij werkt samen met de St. Landzijde. De groep cliënten die nu op de Bijlmerweide werkt zijn volwassenen met een verstandelijke of psychische beperking. Dit kunnen ook mensen zijn die in een burn-out zijn geraakt, niet aangeboren hersenletsel hebben gekregen of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De taken op het bord zijn in te delen in zes groepen;
- Dierverzorging: dieren voeren, stallen uitmesten, hokken schoonmaken.
- Groenvoorziening: grasmaaien, wilgen knotten, bladeren harken.
- Huishoudelijke taken: schoonmaken van de ruimtes, de was doen, dweilen.
- Kantinewerk: verkoop aan klanten en schoonmaakwerk.
- Educatie: helpen bij lesgeven aan basisschool kinderen.
- Terrein onderhoud: grond scheppen, stenen sjouwen, hout opruimen.

Het is de bedoeling dat elke hulpboer zijn of haar taken zo zelfstandig mogelijk uitvoert volgens de Eigen Initiatief Methode. Soms lukt dit het beste door goed te kijken hoe een ander het doet en veel te oefenen en soms zijn er ook hulpmiddelen voor nodig. De begeleider van de groep bedenkt en maakt deze hulpmiddelen in samenwerking met de beheerders van de boerderij.

Zorgboerderij de Bijlmerweide

Het picto-bord is een schema op een groot white-bord, met daarop de foto’s van alle hulpboeren, begeleiders, stagiaires en vrijwilligers. Naast deze foto’s kunnen magnetische plaatjes worden gehangen, met daarop de afbeelding en tekst van een taak. Op deze manier kunnen alle hulpboeren, ook degene die niet kunnen lezen, zien wat er gedaan moet worden.
De begeleider vult dit picto-bord elke dag in, aan de hand van een schriftelijke taakverdeling. Deze taakverdeling is opgesteld in samenspraak met de hulpboeren en wordt van tijd tot tijd aangepast.
Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel: de voerkaartjes. Elke groep dieren die gevoerd moet worden heeft zijn eigen kaartje, waarop door
middel van afbeeldingen, vormen en kleuren, te zien is welk en hoeveel voer het krijgt. Op de bakken waarin het voer opgeslagen wordt, en op de verschillende hokken en stallen, zijn afbeeldingen en kleuren terug te vinden, die met de kaartjes corresponderen. In de emmers en voerscheppen zitten gekleurde rondjes en blokjes om de hoeveelheid voer mee af te meten.
Op deze manier kunnen ook de hulpboeren die niet kunnen lezen, toch zelfstandig het voer pakken!
Voor alle taken is een pictoprogramma gemaakt. Deze kunnen bestaan uit losse picto's die eerst in de goede volgorde gelegd moeten worden op een magneetstrip. Na iedere stap kan de hulpboer het plaatje weghalen om te zien waar hij/zij is gebleven.
Voor hulpboeren die niet kunnen lezen maar wel overzicht kunnen houden, hebben we ditzelfde pictoprogramma, maar dan staan de picto's op enkele bladzijdes samengvoegd. Deze programma's zijn ook uitermate geschikt voor veel MBO 2 niveau leerlingen. Zij hebben moeite met grote stukken tekst en kunnen op deze manier toch goed zelfstandig werken.
Voor diegenen die wel goed kunnen lezen, zijn er getypte handleidingen om zich het werk aan te leren en zichzelf te controleren.

Ben jij onze nieuwe hulpboer(in)?
Heb jij een beperking die geïndiceerd is en ben je dol op dieren, groen of help je graag klanten in het winkeltje? Vind je het leuk om in een team te werken maar kan je ook minimaal 20 minuten zelfstandig aan de slag? Houd je van werken in een heerlijk zonnetje maar ook in de regen?
Maak dan een afspraak om eens te komen kijken!
Bel of mail ons voor een afspraak: telnr 020-6951149 of bijlmerweidezorg@tele2.nl

Privacyverklaring

klachtenregelement Zorgboerderij De Bijlmerweide